Тонкая лента из двустороннего скотча 3M 9088-200
 
 

Тонкая лента из двустороннего скотча 3M 9088-200

Тонкая лента из двустороннего скотча 3M 9088-200
  • Адгезивы и скотчи